Notowania

Akcjonariat

Poniższa tabela prezentuje aktualny akcjonariat :

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów
Lock Syndication S.C.A. 5 500 000 68,75% 68,75%
Polon-Alfa S.A. 1 600 000 20,00% 20,00%
AAT Holding S.A. 900 000 11,25% 11,25%
  8 000 000 100% 100%

 


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania