Notowania

Historia operacji na akcjach

5 października 2015 r. - Pierwsze notowanie akcji

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie Uchwały nr 998/2015 z dnia 2 października 2015 roku postanowił wprowadzić z dniem 5 października 2015 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW.

 

Dywidenda za 2016 rok

8 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało o przeznaczeniu części zysku netto za rok 2016, w wysokości 3,2 mln zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień dywidendy ustalono na 16 czerwca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 23 czerwca 2017 r.


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania