Notowania

Kalendarium

  12/04/2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AAT HOLDING S.A.

  29/04/2018

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.

  30/05/2018

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

  01/10/2018

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

  29/11/2018

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania