Notowania

Materiały prasowe

25/09/2015

W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje Spółki w ofercie podstawowej, czyli 2.397.536 sztuk. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 35,99%.

09/09/2015

Oferta publiczna obejmuje wyłącznie akcje AAT Holding sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy łącznie mogą zaoferować do 3.997.536 akcji AAT Holding

19/08/2015

Grupa AAT („AAT Holding”, „Grupa”), największy w Polsce producent i dostawca elektronicznych systemów zabezpieczeń, publikuje skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2015 r.


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania