Notowania

Prospekt emisyjny

Prospekt Emisyjny AAT HOLDING S.A. 
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2015 r.

 

 

Aneksy i komunikaty aktualizujące

 

 

 

Aneks nr 1 do prospektu z dnia 04.09.2015 r.

 

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu z dnia 4.09.2015 r.

 

Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny i liczby akcji oferowanych

Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania