Rada nadzorcza

Wojciech Goc
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rozpoczął karierę zawodową w 1990 roku jako analityk w IBM Corporation w Nowym Jorku. W latach 1992–1993 był starszym konsultantem w J. Makowski Associates, Inc. w Bostonie, a następnie, w latach 1993–1996, był współwłaścicielem i partnerem zarządzającym w GG&P w Warszawie. W latach 1996–2006 pełnił funkcję partnera zarządzającego w BA Capital Partners Europe w Londynie, a od 2006 roku pełni funkcję partnera zarządzającego w Argan Capital Advisors LLP. Jednocześnie od 12 sierpnia 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.

Wojciech Goc ukończył w 1989 roku Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a w 1992 roku uzyskał tytuł MBA na Texas Christian University.

Lloyd Perry
Członek Rady Nadzorczej

Rozpoczął karierę zawodową w 1987 roku jako analityk w Bear, Stearns & Co. Inc. W latach 1989– 1996 pełnił funkcję wiceprezesa w BA Partners/Continental Partners, INC, a następnie, w latach 1996–2006, funkcję partnera zarządzającego w BA Capital Partners Europe. Od 2006 roku jest partnerem zarządzającym w spółce Argan Capital Advisors LLP, a od 3 stycznia 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Lloyd Perry ukończył w 1987 roku Uniwersytet w Northwestern w Evanston (Illinois), uzyskując tytuł Bachelor of Arts w zakresie ekonomii i historii. Następnie w 1994 roku uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Chicago.

Ewelina Kluss
Członek Rady Nadzorczej

Rozpoczęła karierę zawodową w 2001 roku w spółce telekomunikacyjnej. W latach 2002–2003 była specjalistką ds. szkoleń w firmie konsultingowej DWZ. Od 2003 pracowała jako trener umiejętności personalnych, głownie w sektorze pozarządowym (między innymi dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Centrum Promocji Kobiet). Zdobywała również doświadczenie w charakterze doradcy zawodowego, pracując na przykład na rzecz uczelni wyższej oraz programów unijnych, w tym PARP, PHARE 2003, Rozwój Zasobów Ludzkich. Od 2007 do 2010 związana ze spółką AAT HOLDING jako dyrektor Działu HR.  

Ewelina Kluss jest absolwentką Collegium Civitas w Warszawie. Uzyskała tytuł Magistra Socjologii. Równolegle zdobyła licencjat Politologii. W 2006 i w 2009 roku odbywała studia podyplomowe na kierunkach: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem oraz Zarządzanie Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Adrian Dworzyński
Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności

Rozpoczął karierę zawodową w 1997 roku w kancelarii Andrzej Żebrowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., gdzie pracował jako prawnik do 2002 roku. Od 2003 do 2005 r. był zatrudniony w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie pełnił kolejno funkcje: zastępcy dyrektora Biura Prawnego, a następnie dyrektora Biura Prawnego, prowadząc jednocześnie własną kancelarię prawną – Adrian Dworzyński Kancelaria Radcy Prawnego. W latach 2003–2010 był członkiem, a następnie Wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 2006–2007 Adrian Dworzyński był dyrektorem biura prawa i ustroju w Kancelarii Prezydenta RP, sprawując jednocześnie funkcję dyrektora biura prawnego prawa łask i obywatelstw. Od 2007 do 2012 roku był związany z Polkomtel S.A. (później Polkomtel sp. z o.o.), w której pełnił funkcję dyrektora Biura Prawnego, a następnie dyrektora Departamentu Prawnego i Regulacji. W 2013 roku piastował stanowisko dyrektora Biura Prawnego w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Od 2014 roku ponownie prowadzi własną kancelarię prawną. Aktualnie jest ekspertem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Adrian Dworzyński uzyskał w 1997 roku tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Łódzkim, a w 2002 roku zdał egzamin radcowski, na podstawie którego został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Katarzyna Cichy
Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności

Rozpoczęła karierę zawodową w 2001 r. na stanowisku praktykanta w dziale audytu Ernst & Young Audit sp. z o.o. w Gdańsku. W latach 2002–2004 pracowała jako referent w Państwowej Inspekcji Pracy – Głównym Inspektoracie Pracy, a następnie w latach 2004–2007 sprawowała tam funkcję młodszego specjalisty w Departamencie Budżetu i Finansów. Od października 2007 r. do września 2008 r. Katarzyna Cichy była starszym asystentem w dziale audytu BDO Numerica S.A. Od października 2008 r. była związana z PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., początkowo jako konsultant, a od 2009 r. jako starszy konsultant w dziale audytu. Od września 2010 r. pracuje w Państwowej Inspekcji Pracy – Głównym Inspektoracie Pracy, początkowo od września 2010 r. do marca 2012 r. na stanowisku głównego specjalisty, następnie zaś wicedyrektora Departamentu Budżetu i Finansów oraz zastępcy głównego księgowego Głównego Inspektora Pracy.

Katarzyna Cichy jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończyła z tytułem magistra na kierunku finanse i bankowość w 2002 r. W latach 2003–2005 uczestniczyła w podyplomowych studiach dla biegłych rewidentów zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, a ponadto odbyła liczne szkolenia z zakresu finansów, rachunkowości i kontroli zarządczej.


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania