Notowania

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. w dniu 16 maja 2018 roku

Numer raportu: 
28/2019
Data sporządzenia: 
środa, 16 Maj, 2018 - 16:15
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: 

Zarząd AAT HOLDING S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 maja 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że uchwały zostały podjęte w trybie art. 405 KSH, (bez formalnego zwołania) z uwagi na obecność 100% kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
16.05.2018 Jacek Antczak Wiceprezes Zarządu
16.05.2018 Krzysztof Bartosiak Wiceprezes Zarządu


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania