Notowania

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 16 maja 2018 r.

Numer raportu: 
29/2018
Data sporządzenia: 
środa, 16 Maj, 2018 - 16:15
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
Treść raportu: 

Zarząd AAT HOLDING S.A. (Spółka) podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2018 roku w trybie art. 405 KSH (bez formalnego zwołania), wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W NWZ uczestniczyło trzech akcjonariuszy reprezentujących łącznie 8.000.000 akcji (cały kapitał zakładowy) uprawniających do oddania łącznie 5.500.000* głosów.

LOCK  SYNDICATION S.C.A. zarejestrował 5.500.000 akcji, które uprawniały do oddania 5.500.000 głosów stanowiących odpowiednio:
- 68,75% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 100% ogólnej liczby głosów na NWZ.

Polon-Alfa S.A. zarejestrowała 1.600.000 akcji, które uprawniały do oddania 0* głosów stanowiących odpowiednio:
- 20,00% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 0% ogólnej liczby głosów na NWZ.

AAT HOLDING S.A. zarejestrowała 900.000 akcji, które uprawniały do oddania 0* głosów stanowiących odpowiednio:
- 11,25% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 0% ogólnej liczby głosów na NWZ.

* Zgodnie z art. 364 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 2 KSH, prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki nie może być wykonywane z akcji posiadanych przez Emitenta oraz Polon-Alfa S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
16.05.2018 Jacek Antczak Wiceprezes Zarządu
16.05.2018 Krzysztof Bartosiak Wiceprezes Zarządu


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania