Notowania

Wyniki finansowe

 

  Raport Opinia Biegłego Prezentacja Dane finansowe
Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok

Pobierz PDF

Pobierz PDF

Pobierz PDF - -

  Raport Opinia Biegłego Prezentacja Dane finansowe
Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok

Pobierz PDF

Pobierz PDF

Pobierz PDF - -

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za III kwartał 2016 roku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za III kwartał 2017 roku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za I półrocze 2017 roku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za I kwartał 2017 roku Pobierz PDF - Pobierz XLS

 

  Raport Opinia Biegłego Prezentacja Dane finansowe
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Opinia Biegłego Prezentacja Dane finansowe
Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok Pobierz PDF Pobierz PDF - -

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za III kwartał 2016 roku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za I półrocze 2016 roku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za I kwartał 2016 roku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Opinia Biegłego Prezentacja Dane finansowe
Skonsolidowany Raport Roczny za 2015 rok Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

  Raport Opinia Biegłego Prezentacja Dane finansowe
Jednostkowy Raport Roczny za 2015 rok Pobierz PDF Pobierz PDF - -

 

  Raport Prezentacja Dane finansowe
Raport za III kwartał 2015 roku Pobierz PDF Pobierz PDF Pobierz XLS

 

 

            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania