Zarząd

Mariusz Raczyński

Prezes Zarządu

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwami, a także podyplomowe studia dla marszandów i kolekcjonerów zorganizowane przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest związany z Grupą AAT od początku jej istnienia, jako że karierę zawodową rozpoczął jeszcze na studiach, pracując w latach 1993–1996 w spółkach będących historycznymi poprzedniczkami AAT HOLDING SA, piastując stanowiska w działach handlowym i marketingowym. W latach 1996–2004 pełnił funkcję Prezesa zarządu w Centrum Monitorowania Alarmów sp. z o.o. (historyczna spółka zależna AAT HOLDING). Od 1996 do 2008 roku sprawował funkcję Prezesa zarządu w AAT Trading Company sp. z o.o., a od 1997 do 2009 roku pełnił tę funkcję również w Novus Security sp. z o.o. W trakcie 19 lat pracy w Grupie odbył wiele szkoleń z dziedziny branżowej tj. produktowej, technicznej, zarówno w kraju jak i za granicą. Brał udział w licznych branżowych targach, seminariach i spotkaniach na całym świecie zdobywając niezbędną wiedzę i doświadczenie. Do jego obowiązków należy rozwój strategiczny grupy AAT, w tym rozwój sprzedaży zagranicznej oraz opracowanie planu działania dla zagranicznych spółek firmy, jak również kontakt z kluczowymi klientami.

 

Jacek Antczak 

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwami. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w EnergoPartner Wielkopolska sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. obrotu energią elektryczną, na którym był zatrudniony do 1999 roku. Przez kilka miesięcy w 1999 roku był Doradcą zarządu ds. organizacji giełdy energii w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. W latach 1999–2000 pracował jako konsultant ds. rynku energetycznego w Enkom S.A. Od 2000 do 2003 roku był managerem ds. projektów energetycznych w Ernst&Young S.A., a w kolejnych latach, od 2003 do 2005 roku, pełnił funkcję dyrektora w zespole fuzji i przejęć w Ernst&Young Corporate Finance sp. z o.o. W 2005 roku związał się z Grupą AAT, obejmując stanowisko dyrektora ds. strategii i rozwoju, które zajmował do 2007 roku. Od 2007 roku pełni równocześnie funkcje dyrektora finansowego (CFO) i Wiceprezesa.

 

Krzysztof Bartosiak

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia w Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunkach: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie ochroną środowiska. W latach 2005- 2006 brał udział w programie doskonalenia umiejętności menedżerskich „Management 2005” organizowanym przez Kanadyjski, Międzynarodowy Instytut Menadżerski (Canadian International Management Institute). Karierę zawodową rozpoczął w Grupie AAT w 1996 r., kiedy to podjął pracę w AAT Trading Company sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. handlowych. W 1998 r. awansował na głównego specjalistę ds. handlowych, zaś w 2000 r. został kierownikiem działu handlowego w AAT Trading Company sp. z o.o. Od 2001 do 2002 roku sprawował funkcję zastępcy dyrektora ds. telewizji dozorowej, a w kolejnych latach tzn. od 2003 do 2007 roku był dyrektorem ds. telewizji dozorowej. W 2005 r. został powołany również na dyrektora zarządzającego w NOVUS Security sp. z o.o., a następnie od 2007 do 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w tej spółce. Od 2010 roku jest dyrektorem ds. telewizji dozorowej i jednocześnie Wiceprezesem Zarządu AAT HOLDING.

 

Jarosław Kubacki

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na kierunku ekonomia. W latach 2001–2002 odbywał studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i Marketingu w Zarządzaniu, prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ponadto ukończył kilka kursów z dziedziny zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w Grupie AAT w 1998 roku na stanowisku specjalisty ds. handlowych. W latach 2000–2002 był dyrektorem oddziału w Krakowie. Od 2002 roku nieprzerwalnie jest dyrektorem handlowym, a od 2007 roku zasiada w jej Zarządzie, gdzie od 2008 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa.

 


            

 

 

Copyrights 2017 AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania